Z wizytą w montażowni

Odbywająca się w określonym czasie produkcja filmowa niesie przed sobą szereg zadań, które wykonać musi zespół, aby film jako dzieło trafił do kin, a następnie, w formie nośnika dvd - do sklepów. Po nakręceniu poszczególnych scen filmowych całość projektu trafia do montażowni. Jest to miejsce szczególne.

To tam właśnie każdy film nabiera ostatecznego kształtu, sceny łączy się ze sobą lub dodatkowo oddziela i uzupełnia innymi scenami. Praca w montażowni filmów jest niezwykle plastyczną robotą. Mogą się tym zajmować osoby nie tylko utalentowane pod względem technicznym, ale przede wszystkim z ogromną wyobraźnią. Montowanie filmu ze wszystkich zabiegów dokonywanych w trakcie produkcji jest zadaniem zazwyczaj trwającym najkrócej. Zresztą wiele zależy od oczekiwań reżyserów, producentów.

Jeśli są oni ludźmi otwartymi, a przy tym mają jasno sprecyzowany obraz i kierunek filmu, praca płynie bardzo szybko. Gdy w opiniach na temat poszczególnych scen w filmie pojawią się rozbieżności - czasami w montażowni trzeba iść na kompromis, a w skrajnych przypadkach zrezygnować z zabiegów, które większość uzna za chybione lub zupełnie niepotrzebne. W montażowni pracują monitory prezentujące obraz w wysokiej rozdzielczości. Za pomocą programów do edycji obrazu na taśmie filmowej lub nośniku cyfrowym przycina się poszczególne sceny i montuje kolejno po sobie według schematu chronologicznie odnotowanego w scenariuszu. W montażowni naturalnie dograć trzeba tlo muzyczne oraz czołówkę wraz z napisami końcowymi.